AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

AXA PRIORITARĂ 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

AXA PRIORITARĂ 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local

AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

AXA PRIORITARĂ 6: Asistenţă tehnicăAXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere – operatiuni orientative:
Planuri integrate de dezvoltare urbană

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi localeOperaţiuni  orientative:

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de  drumuri judeţene,  străzi  urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

^top^

AXA PRIORITARĂ 3: Îmbunătăţirea infrastructurii socialeOperaţiuni orientative pe domenii de interventie:

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

^top^

AXA PRIORITARĂ 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi localOperaţiuni orientative pe domenii de interventie:
Crearea şi dezvoltarea diferitelor tipuri de structuri regionale de sprijinire a afacerilor:

Reabilitarea site-urilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi:

Sprijinirea  dezvoltării microintreprinderilor

^top^

AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiOperaţiuni orientative pe domenii de interventie:
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe:

Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice

Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

^top^

AXA PRIORITARĂ 6: Asistenţă tehnicăOperaţiuni orientative pe domenii de interventie:
Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional

Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

top