AXA PRIORITARĂ 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

AXA PRIORITARĂ 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

AXA PRIORITARĂ 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

AXA PRIORITARĂ 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

AXA PRIORITARĂ 5: Promovarea măsurilor active de ocupare

AXA PRIORITARĂ 6: Promovarea incluziunii sociale

AXA PRIORITARĂ 7: Asistenţă tehnicăAXA PRIORITARĂ 1:

Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere – Operatiuni orientative pe domenii de interventie:
Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Calitate în învăţământul superior

Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare

Calitate în FPC (Formare Profesionala Continua)

Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării

Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători în vederea participării la programe doctorale şi la activităţi de cercetare postdoctorală, inclusiv prin dezvoltarea cooperării transnaţionale şi mobilităţii.

AXA PRIORITARĂ 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii – Operatiuni orientative pe domenii de interventie:
Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii

Acces şi participare la formare profesională continuă

^top^

AXA PRIORITARĂ 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor – Operatiuni orientative pe domenii de interventie:
Promovarea culturii antreprenoriale

Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă

^top^

AXA PRIORITARĂ 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – Operatiuni orientative pe domenii de interventie:
Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare

Formarea personalului propriu SPO

^top^

AXA PRIORITARĂ 5: Promovarea măsurilor active de ocupare – Operatiuni orientative pe domenii de interventie:
Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

top

AXA PRIORITARĂ 6: Promovarea incluziunii sociale – Operatiuni orientative pe domenii de interventie:

Dezvoltarea economiei sociale

Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii

Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii

top

AXA PRIORITARĂ7:Asistenţă tehnică – Operatiuni orientative pe domenii de interventie:

Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU

Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU

^top