AXA PRIORITARĂ 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare

AXA PRIORITARĂ 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare

AXA PRIORITARĂ 3: Modernizarea sectorului de transport

AXA PRIORITARĂ 4: Asistenta TehnicaAXA PRIORITARĂ 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T (transport trans-european) în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE Operatiuni orientative pe domenii de interventie:
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18

AXA PRIORITARĂ 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil Operatiuni orientative pe domenii de interventie:

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători

Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

^top^

AXA PRIORITARĂ 3: : Modernizarea sectorului de transport în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor Operatiuni orientative pe domenii de interventie:

Promovarea transportului inter-modal

Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport

Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

^top^

AXA PRIORITARĂ 4: Asistenta Tehnica pentru POS-T Operatiuni orientative pe domenii de interventie:

Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POST

Sprijin pentru informare şi publicitate privind POST

^top